MENU:

. O projekcie
. King Kong SzaZa
. DaDa SzaZa
. Cieplak SzaZa
. GlobiSz SzaZa
. Fizyczna SzaZa


. POWRÓT

SzaZa ZapraSza

Stowarzyszenie kulturalne „Lado“ oraz duet muzyczny SzaZa (Szamburski/Zakrocki) pragnie zrealizować w 2010 roku nowatorski, interdyscyplinarny projekt artystyczny, który ma na celu stworzenie szerokiego pola twórczej wymiany w dziedzinie muzyki, teatru, literatury, tańca współczesnego oraz sztuk plastycznych. Projekt został dofinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa. Przełamywanie granic różnych dziedzin sztuki oraz schematów percepcji i odbioru ukształtowanych przez tradycję – nie ma tu na celu destrukcji kanonów czy stylów, a bardziej uświadomienie wewnętrznych zależności, które determinują kontekst kulturowy sztuki. Projekt „SzaZa ZapraSza“ nie będzie po prostu koncertem muzycznym, nie będzie odczytem poezji czy teatrem tańca – będzie spotkaniem pomiędzy tymi formami, będzie otwarciem pola dla nowej definicji sztuki, a także nowej definicji odbioru dzieła sztuki.

Projekty nowatorskie formalnie i artystycznie, dla których nie ma miejsca w instytucjach zdefiniowanych tradycyjnym profilem artystycznym – teatrach, galeriach sztuki, kinach czy klubach muzycznych.

Pragniemy podjąć współpracę zarówno z uznanymi już w świecie sztuki twórcami, z ogromnym dorobkiem artystycznym - Krzysztof Globisz, Leszek Bzdyl,  Piotr Cieplak, ale także promować nowe twarze sztuki współczesnej, dać przestrzeń młodym, utalentowanym twórcom, którzy nie mają okazji, możliwości, a nawet miejsca na realizację swoich wizji, planów artystycznych.    
        

Spotkanie artystyczne „SzaZa ZapraSza“ prowadzone będzie przez duet muzyczny SzaZa – czyli Pawła Szamburskigo (klarnety amplifikowane, głos) oraz Patryka Zakrockiego (skrzypce, altówka, mbira amplifikowana). Dwóch niezwykle aktywnych animatorów warszawskiej sceny muzyki improwizowanej, których konsekwentna, trwająca już kilkanaście lat działalność muzyczna, wydawnicza oraz animacyjna przyczyniła się do niezwykle dynamicznego rozwoju nowej muzyki w Polsce. Każde spotkanie, przedsięwzięcie czy performance artystyczny będzie oddzielnym projektem połączonym jednak w początkowym stadium spójną ideą otwartej sesji improwizowanej, w której zaproszony artysta będzie musiał zmierzyć się z materią dźwiękową podaną przez duet SzaZa. Tutaj również będziemy mieli do czynienia z interdyscyplinanym podejściem do sztuki.

Performance muzyczny SzaZy, do którego zapraszamy reżysera, aktora, poetę, tancerza lub malarza będzie stanowił swoistą oprawę dźwiękową przez co uatrakcyjnić może niemal każdy rodzaj aktywności artystycznej. Powołane zostaną  również projekty łączone – tancerz, muzycy, poeta, malarstwo na żywo i tworzenie spektakli wykraczających poza formę koncertu, czy odczytu. Improwizacja będzie tu punktem wyjścia, jako język wspólny dla wielu dziedzin sztuki, jako uwolnienie twórczej energii możliwej na gruncie różnych dyscyplin i pozwalającym spotkać się między ruchem, słowem, gestem i dźwiękiem. Paweł Szamburski i Patryk Zakrocki tworzą w tym kontekście również szerokie pole promocji dla mało znanych artystów oraz umożliwiają im swobodną i pełną drogę twórczej samorealizacji.

 

Zaproszeni do projektu:

Leszek Bzdyl – taniec, ruch sceniczny

Katarzyna Chmielewska – taniec, ruch sceniczny

Krzysztof Globisz – aktor improwizujący

Marcin Gokieli – słowo, baśń, poezja

Piotr Cieplak – reżyser teatralny, nowatorskie słuchowisko literacko-dźwiękowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.szaza.pl | Wojciech Klon Copyrighted